CYAN folio

CYANlogoFOLIO-logoweb.jpg

 

 

 

CYAN folio 2018 FAQ


CYAN folio er en ny møteplass mellom fotografer og fotokunstnere og formidlere av deres arbeider.  En gruppeutstilling og portfoliovisning utgjør sammen en plattform for å vise, se og diskutere ny norsk fotokunst, for både utøvere, formidlere og publikum. 
CYAN folio erstatter i år CYAN sin årlige stipendutstilling.
 

Hvem kan søke om å delta på CYAN folio?
Alle som lager fotografier eller fotobasert kunst og enten bor i Norge eller er norske statsborgere kan sende inn en søknad om å delta på utstillingen og portfoliovisningen.

Hva skal søknaden inneholde?
Du fyller inn søknadsskjemaet her med både kontaktinformasjon, litt om egen bakgrunn og en kort prosjektbeskrivelse. I tillegg skal du laste opp 4 bilder fra prosjetserien din i angitt størrelse og klargjort for printing.  Prosjektet ditt kan enten være ferdigstilt eller fortsatt under arbeid men det må være klart nok til å kunne presenteres under portfoliovisningen.
I søknadsskjema skal du også velge noen av revieweren du helst vil ha møter med og krysse av for om du eventuelt ønsker å holde en kort selvpresentasjon på utstillingens vernissage 25.februar.

Hva er søknadsfristen?
Det er åpent for å sende inn stipendsøknad fra 1. desember til midnatt 15. januar.

Hva slags søknadstekst skal jeg skrive?
Søknadsteksten skal være maks 300 tegn om din bakgrunn og 700 tegn i prosjektbeskrivelsen. Søknadsteksten skal forklare hva du arbeider med og denne teksten vil bli stilt ut sammen med bildetne dine. Du står fritt til å formulere søknadsteksten din som du vil og under portfoliovisningen får du forklart prosjektet ditt dypere.

Koster det noe å sende inn?
Det er gratis å sende inn en søknad. Dersom du blir antatt til å delta må du betale inn en deltakergebyr på 800,- for å bekrefte din deltakelse. CYAN folio drives på frivillig basis. Deltakergebyret er med for å dekke deler av utgiftene i forbindelse med arrangementet.
Vi trykker opp og deler ut en katalog for utstillingen, produsert av Imaging by FotoPhono, og printer opp utstillingsbildene med hjelp av Japanphoto-CEWE uten ekstra kostnad for deg.

Hvordan juryerer dere hvilke søkere som kommer med?
En invitert jury med representanter fra Henie Onstad Kunstsenter vil gå gjennom søknadene sammen med CYAN studio og vurdere hvilke prosjekter som skal presenteres.

Er det noen skjulte regler for innsendingen?
Nei. Reglene for innsending står med søknadsskjemaet, og er  utformet for at du skal se hva du må levere for å være med. Husk at tekstene du skriver inn i skjemaet kommer til å henges opp sammen med bildet ditt, så vær nøye med å skrive riktig kontaktinformasjon, søknadstekst og bildeinformasjon.
Du kan IKKE endre informasjonen og teksten din etter at den er sendt inn.

Hvem bestemmer hvem som får hvilke priser?
Det er 6 forskjellige  priser som skal deles ut av 3 forskjellige juryer.
Fagjuryen består av de profesjonelle portfolioreviewerene. De nominerer vinnerne til prisene "Beste portfolio", "Utdanningsprisen", Utstyrsprisen" og "Analogprisen"
Deltakerjuryen består av alle de deltakende fotografene. De inviteres til et felles møte for å diskutere utstillingen og bli enige om hvem som skal nomineres til "Festivalprisen".
Publikumsjuryen består av alle som kommer og ser utstillingen og som stemmer på sin favoritt av de utstilte portfolioene. Portfolioen med flest stemmer vinner "Publikumsprisen"

Under CYAN stipendutstillingen måtte fotografen som vant stipend gi fra seg bildet sitt til publikumsjuryen. Er det noe slikt under CYAN folio?
Under CYAN folio er det bare en pris som blir avgjort ved publikumsstemming. For å inspirere publikum til å virkelig stemme med hjertet vil vi trekke ut en tilfeldig publikumsstemme til vinne utstillingsprinten til portfolioen de har stemt på. Utover denne ene vinneren er det ingen fotografier som vil bli gitt bort til publikummer som stemmer.

Er dette en salgsutstilling? Kan jeg få solgt bildene mine?
CYAN ordner med printing av bilder til utstilingen og de utstilte bildene vil derfor ikke være salgsobjekter. Men dersom du i søknadsskjemaet skriver inn informasjon om dine bilders salgspris sammen med størrelse, printinformasjon osv på søknadsskjemaet så vil dine verk føres opp som til salgs på en prisliste under utstillingen. Ved salg i forbindelse med utstillingen tar CYAN studio kun 10% kommisjon.

Når vet jeg om jeg har kommet med på utstillingen?
Etter innsendingsfristen 15.januar vil en fagjury gå gjennom søknadene og velge ut 30 fotografer som inviteres med på utstillingen og portfoliovisningen. Seinest 25. januar sender vi ut epost til alle søkerne med informasjon om hvem som har kommet med.

Når vil utstillingen være åpen for publikum?
CYAN stipendutstilling vil være åpen for publikum hver dag mandag 26.februar - søndag 4.mars kl 12-17
I tillegg vil vi ha en vernissage søndag 25.februar kl 18-21 og en prisutdelingsfest lørdag 3.mars kl 19-23

Hva skjer på vernissagen og må jeg som utstiller prate der?
Utstillingen har en vernissage med foredrag og artist talk søndag 25. februar kl 17-21.
kl 18 vil NORDphotography sin workshopleder Julie Grahame holde et foredrag om selvpresentasjon og markedsføring for fotografer. Foredraget har en cc i døra på 150,- (100,- for utstillere).
kl 19-21 inviteres de utstillerne som har sagt de vil til å holde en 5-minutters presentasjon av seg selv og eget prosjekt. Det vil åpnes for spørsmål og dette er din sjanse til å fortelle mer om ditt arbeid for publikum.

Hvordan fungerer dette med workshopen som arrangeres under utstillingen?
Samtidig med utstillingen arrangerer workshopsenteret NORDphotography denne workshopen for fotografer som ønsker å bli flinkere til å presentere og markedsføre eget arbeid. Workshopleder Julie Grahame er blant annet kjent fra fotobloggen aCurator som presenterer fotoprosjekter for et internasjonalt publikum av gallerister, kuratorer og andre interesserte. Workshopen er tenkt som et passende tilbud for deg som ønsker å delta under denne eller fremtidige portfoliovisninger. Du melder deg på workshopen separat, og uavhengig av om du deltar ved CYAN folio eller ikke.

Hva er en portfoliovisning?
Det er vanlig å arrangere egne møter med gallerist og redaktører for å vise frem sin portfolio til dem og diskutere mulig samarbeid. En portfoliovisning er en større møteplass der vi har samlet mange ulike personer fra bransjen slik at du får muligheten til å ha flere enkeltmøter raskt og effektivt på samme dag. Du behøver ikke selv måtte mase deg til tid med hver enkel reviewer og du vet at de har satt av tid til å prate med deg. Du kan få flere ulike synspunkter og tilbakemeldinger på ditt arbeid fra en rekke forskjellige aktører for å tilsammen danne deg et bedre bilde av hvor du står med arbeidet ditt og hvor du eventuelt bør gå videre med.

Hvordan vil portfoliovisningen fungere rent praktisk for meg?
Du møter opp med din portfolio, enten i en fysisk mappe med print eller for enkel visning digitalt på laptop eller pad. Du har på forhånd fått en timeplan med hvem du skal møte til hvilke tidspunkter. Alle reviewerene vil være samlet i ett rom der du slippes inn like før ditt neste møte starter. Du finner din reviewer ved et møtebord der du kan legge utover din portfolio. Hvert møte varer i nøyaktig 20 minutter.
Det er opp til deg og revieweren hvordan dere bruker tiden sammen.
Når møtet er over går du ut av møterommet igjen for å slippe til neste fotograf. Mens du venter på ditt neste møte skal starte kan du fordøye tilbakemeldingen du har fått så langt og diskutere erfaringene med de andre fotografene som deltar.
Flere tips og råd om hvordan du får mest mulig ut av portfoliovisningen finner du her.

Hva gjør dere med utstillingsbildene etter utstillingen?
Vi oppfordrer fotografene til å komme og hente sine utstilte bilder selv etter endt utstilling. Uavhentete bilder blir destruert og ikke solgt. Vi vil ikke ta vare på eller sende bilder per post til utstillerne.

Hvordan er tidsplanen for hele arrangementet igjen?
1.12 - 15.1 kl 24: Mulig å sende inn søknad.
25.1 : Alle søkerne får beskjed om hvem som er antatt.
25.2 kl 18-21: Vernissage og foredrag med artist talk
cc. 100/150,- i  døra for foredraget.
Workshopleder og reviewer Julie Grahame foredrar om egenpresentasjon og markedsføring for fotografer, før utstillerne kan presentere seg selv og egen portfolio for publikum.
26.2 - 4.3  kl 12-17: Utstillingen er åpen hver dag.
26.2 - 2.3 kl 17-21: Workshop med NORDphotography/Julie Grahame i presentasjon og markedsføring for fotografer. Egen påmelding her.
2.3 kl 20-21 : Deltakerjuryens møte, et eget kveldsarrangement der utstillerne selv avgjør hvem som skal tildeles Festivalstipendet.
3.3 kl 12-18: Portfoliovisning - foregår i Skippergata 22. Registrering av deltakere fra kl 11.
3.3 kl 19-23: Prisutdelingsfest! Publikum kan stemme på sin favoritt frem til kl 21. Prisene deles ut like etterpå.
4.3. kl 17-19: Utstillingen tas ned og utstillerne kan hente sine utstillingsbilder dersom de ønsker å beholde dem. Bilder som ikke hentes vil bli destruert

 

Jeg har enda flere spørsmål om CYAN stipendutstilling!
Send spørsmål til folio@cyanstudio.no