CYAN folio

CYANlogoFOLIO-logoweb.jpg

 

 

 

CYAN folio 2018 - regler for innsending


 • Du må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger for å kunne delta på CYAN folio. Det er ingen aldersgrenser eller andre krav til bakgrunn.
 • Kun én søknad per person, sender du inn flere vil siste innsendte være gjeldende. Du kan sende inn flere søknader dersom du vil bytte ut den forrige du sendte inn, men du kan ikke bytte ut bilder eller tekst i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.
 • Søknaden skal inneholde bilder fra en egen fotobasert prosjektserie egnet for visning under en utstilling. Og det er bildefilene som er vedlagt søknadsskjemaet som vi kommer til å bruke for å produsere utstillingen.
 • Søknadsskjema må sendes inn senest 15. januar 2018 kl 24.00.
 • Beskjed til søkere om de har blit antatt til å delta sendes ut per e-post senest 25.januar.
 • Dersom du blir antatt må du betale et deltakergebyr på 800 kr for å bekrefte din deltakelse innen 7 dager, ellers vil en annen søker få tilbud om deltakelse i stedet.
 • Dersom du blir antatt vil bildene du sendte inn i søknadsskjemaet printes opp til utstillingen av CYAN, uten ekstra kostnad for deg.
 • Du må være bilder fra det samme prosjektet du har søkt med, du tar med for å vise frem under portfoliovisningen.
 • Du velger selv om innsendte bilder skal listes som til salgs under utstillingen. Dersom de er til salgs må du oppgi pris, størrelse, opplag og printinformasjon i søknadsskjemaet. CYAN studio tar 10% kommisjon av salgsprisen ved eventuelt salg i forbindelse med utstillingen.
 • Under prisutdelingen vil stemmene fra publikum telles opp og den som har fått flest stemmer vinner Publikumsprisen. I tillegg vil alle stemmene fra publikum være lodd i et lotteri der en stemme trekkes ut og den som har avgitt den stemmen vinner de utstilte printene til prosjektet den har stemt på.
 • Etter utstillingens avslutning, søndag 4.2 kan du som utstiller komme og hente utstillingskopiene dine kl 17-19 dersom du ønsker å beholde de og de ikke har blitt gitt bort til vinneren fra publikum. Bilder som ikke blir hentet vil destrueres av CYAN studio.
 • Som fotograf beholder du selvfølgelig alle rettigheter til ditt verk, men CYAN studio får rett til å vise ditt innsendte bilde på web og trykk i forbindelse med promotering av CYAN folio.

CYAN folio 2018 - søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 15. januar.
Men det er fortsatt mulig å melde seg på workshop i presentasjon og branding, med NORDphotography. Så er du forberedt til neste år!


 CYAN folio er støttet av våre snille snille sponsorer