Back to All Events

Oslo Open ved CYAN studio

Velkommen til Oslo Open på CYAN studio 28. april. Denne helgen er det åpne kunstnerstudioer over hele byen, lørdag 27. april på vestsiden av Akerselven og søndag 28.april på østsida av Akerselva.

Gå på kunstnerisk skattejakt nå over 200 kunstnere åpner sine dører for deg. Oslo Open byr på et unikt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret, et myteomspunnet og ellers lukket rom, i utallige varianter. I løpet av to dager inviteres publikum til å oppleve og samtale om kunst med profesjonelle kunstnere i en uformell og personlig sammenheng, der kunstnerne formidler sin egen kunst.

Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum, samt å gi kunstnerne en arena å synes på utenfor galleriene. Byens kunstnere åpner sine atelierer for publikum, som får anledning til på nært hold å oppleve hvordan kunstnerne arbeider.

28. april stiller CYAN studio med en spesialutstilling i studiogalleriet. Studenter ved Oslo Fotokunstskole har hatt prosjektarbeid der de skal stille spørsmål ved og utforske fotografiets konvensjoner. De har arbeidet med alternative analoge og digitale teknikker og forsøkt seg på forskjellige former for kameraløst fotografi for å bryte fotografiets sterke koblinger med virkeligheten. Utstillingen vil fungere som en del av deres eksamen.

Det vil også være mulig å treffe på fotograf Stig Marlon Weston som er daglig leder ved CYAN studio og Britta Kristina Bergersen som driver utstillingsrommet CYAN salong.