Back to All Events

Dobbelt fotoboklansering - Move Gently/Slør

Velkommen til dobbel fotoboklansering og utstilling på Cyan galleri lørdag 16. september mellom kl 18 og 22!

SLØR (ERIK MOWINCKEL)

John Szarkowski skrev om fotografier som "speil" og fotografier som "vindu", altså fotografier tatt for å uttrykke noe innvendig eller vise noe utvendig, og hvordan ingen fotografier er enten det ene eller det andre, men litt av begge. Det må nødvendigvis være litt av begge ettersom et fotografi ikke kan la være å vise noe, variabelen er fotografens intensjon.

I serien Slør viser bildene noe tildekket, eller rettere sagt; det som dekker til. Det handler om hva vi ser og ikke ser, det kjente og det ukjente. For hva annet i vår psykiske virkelighet kan ordet slør representere enn nettopp skillet mellom det bevisste og det ubevisste; det vi så vidt ser igjennom, hvor konturene på den andre siden blir uklare, som tåken siger ned fra tid til annen og begrenser utsikten - gjør oss utydelige for oss selv.

MOVE GENTLY (OLE ERIK LØVOLD)

Det er et paradoks at i bevegelse finner vi ro. Til beins gjennom frodige skoger, på sykkel ned svingete fjellveier, i båt over en blikkstille fjord - i midten av bevegelsen finnes en indre stillhet. Det er som om bevisstheten lar seg forføre av bevegelsens rytme, av kroppens arbeid, musklene som bærer oss; men også av de sanselige inntrykkene som stadig endres, av lydene, luktene, lyset.

Å fotografere krever også bevegelse. Først av kameraets mekanikk, så også av fotografens kropp: å plassere seg i tid og rom. Men den avgjørende bevegelsen er i sinnet til fotografen. Det er det som bestemmer at bildet finnes. Move Gently er en serie bilder om bevegelse og stillhet, om forholdet mellom de to og hvordan de kommer til syne i fotografiet.

Earlier Event: September 16
Dead Woman Walking
Later Event: September 27
Lanseringsfest: KREA