CYAN zinemaraton

 

 

 

CYAN zinemaraton 2019 - søknadsskjema


  • Kun én søknad per person, sender du inn flere vil siste innsendte være gjeldende. Du kan sende inn flere søknader dersom du vil bytte ut den forrige du sendte innen søknadsfristen, men du kan ikke bytte ut bilder eller tekst i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.

  • Søknader som fotograf skal inneholde bilder fra en egen fotobasert bildeserie du ønsker å jobbe med å lage en fotozine ut ifra. Det kan være sammenhengende prosjekt eller enkeltstående bilder så lenge det sendes inn som vedlegg i JPG-format.

  • Søknader som designer skal inneholde arbeidseksempler fra eget designarbeid. Det kan være både egne prosjekter eller oppdragsarbeid, skisser og løse idèer, så lenge det sendes inn som vedlegg i PDF-format.

  • Det er gratis å sende inn søknad og gratis å delta.

  • Søknadsskjema må sendes inn senest 5. august 2019 kl 24.00.

  • Beskjed til søkere om de har blitt antatt til å delta sendes ut per e-post seienst 15.august

  • CYAN zinemaraton vil foregå 19-22.september, som en del av Oslo Fotobokfestival 2019.

  • Søndag 22.september vil de ferdige fotozinene stilles ut og legges for salg per bestillingsliste. Antall solgte zines vil fungere som en publikumsjuryering der den som har fått flest bestillinger vil kåres til vinner..

  • Informasjon om gjennomføring og premier vil oppdateres frem til 15. juli