CYAN mørkerom

CYAN mørkeromsregler


CYAN studio er ikke et kommersielt foretag, men driftes som et samvirkelag. Ingen tar ut noe overskudd, og inntektene brukes til å gi et best mulig tilbud til medlemmer og leietakere. Mørkerommet drives på dugnadsbasis og vi regner derfor med at alle brukere forstår at de må være med å ta vare på felles utstyr og lokaler slik at driften av mørkerommet blir så enkel som mulig for alle involverte og at vi kan fortsette å holde mørkerommet åpent.


Hold orden i dine egne ting
Som fast mørkeromsleier har du egne lagerhyller for oppbevaring av egne materialer og utstyr for bruk i mørkerommet. Som dagleier må du ta med deg materialer om det ikke er lagerplass til overs.
Hyllene skal holdes ryddige og være tydelig merket med ditt navn.

-Skriv deg opp i felleskalenderen for å booke tid på forhånd.
Noter ned navn, tid, og hvilken maskin eller utstyr du har tenkt å benytte deg av.
Det er beregnet plass til at flere kan arbeide på mørkerommet samtidig. Om du av spesielle plasshensyn eller annet må stå aleine, må det merkes tydelig i felleskalenderen.
Det er også mulig å bare stikke innom og se om det er ledig, men du bør jo da booke tiden når du kommer dit så ingen andre booker seg inn og kommer ned til mørkerommet og begynner å krangle med deg om plassen.
Som fast månedsleier har du rett til å booke opptil 5 dager i kalendermåneden,
Det er helt greit å booke mørkerommet mer enn det, men da har de andre faste leietakerne rett til å kreve at du bytter dag/tid om de trenger plassen/maskinen på mørkerommet samme tid som du har booket, med minst en dags varsel.
Om du ikke har begynt å bruke mørkerommet en time etter at du har skrevet deg opp, er det fritt fram for andre å ta over plassen.

-Du kan holdes ansvarlig om du skader eller ødelegger felles utstyr.
Si ifra om du kommer i skade for å ødelegge noe eller om du finner noe utstyr som ikke fungerer.
Når vi starter opp mørkerommet fungerer alt utstyret, men mye av det er gammelt og kan også gå istykker. Vær forsiktig og husk at selv om det er store maskiner er det likevel finmekanikk og glass involvert.
Om du lurer på hvordan utstyret skal brukes kan du gjerne spørre om hjelp, enten på kontoret eller på FB-gruppa.

 

-Rydd opp etter deg og forlat mørkerommet reint og klart for neste bruker

Vi er så heldige å ha et nytt mørkerom der alt er reint og ryddig, så alle ønsker at det holder seg sånn. Så vennligst gå inn for å være nøye med å rydde etter deg før du går. Husk at et negativ glemt igjen i forstørreren blir ikke tatt like godt vare på av neste person som kommer for å bruke maskinen.
Legg alt tilbake på plass, kast alt som skal i søppelbøtta. Sett tingene dine tilbake i hyllene.
Tørk over gulvene, vask over våtbenken med oppvaskkosten og skyll alle kar og skåler før du setter dem til tørk.
Huske å skru av vifta og alle lys før du går. Om du synes lufta inne på mørkerommet er veldig tett kan du gjerne lufte litt ut ved å åpne vinduet eller skyvedøra og inngangsdøra før du låser alt igjen når du går.

-Skriv deg opp i mørkeromsloggboka før du går fra mørkerommet.
Det er fint å holde litt oversikt over hvor mye mørkerommet er i bruk og vi vil gjerne se hvilket utstyr som er viktig å beholde eller ikke er i bruk, og få tilbakemelding og forslag om endringer.

 

Mørkeromsradioen tar inn både samiske sendinger og siste hitlistene, men det er et par løse høytalere der inne man også kan koble opp mp3 spilleren sin på, om man vil.