CYAN står uten kontor og mørkerom fra 1.mai

Det er med veldig tungt hjerte vi må viderebringe nyheten om at lokalene til kontoret, mørkerommet og salong utstillingsrom ved CYAN studio i Jens Bjelkes gate 15 er solgt til en ny eier og eiendomsutvikler. Lokalene skal bygges om til leiligheter og vi må flytte ut allerede innen 1.mai.

Selve fotostudioet er i et uavhengig lokale og vil drives videre der det ligger i Jens Bjelkes gate 13.


På kort varsel må vi altså flytte ut og vi har ikke noe nytt lokale å flytte inn i.
Aller helst ønsker vi oss et nytt sentrumsnært lokale som kan huse hele CYAN med både studio, kontor og mulighet for å bygge mørkerom i ett. Men vi er fleksible i forhold til å bare flytte kontorplass, beholde studioet der det ligger idag, eller prioritere nytt mørkerom. Vi kunne også godt tenke oss å flytte inn sammen med et annet fungerende fellesskap som har plass eller vil utvide.

All hjelp til å finne et nytt lokale eller nye samarbeidspartnere å slå oss i lag med verdsettes, dersom vi skal kunne fortsette å arbeide frivillig for å bidra til et levende og aktivt fotomiljøet i Oslo og Norge.


Send oss gjerne en epost om du har noen tips eller bare vil gi oss noen trøstende ord.
Eller om du kanskje er interessert i å overta kontormøbler eller tilhørende utstyr.
Vi flytter ut fra kontor og mørkerom innen 1.mai.



Planlagte aktiviteter som CYAN folio og kurs i studioet gjennomføres uavhengig av kontorlokalene. Fotostudioet vårt er fortsatt tilgjengelig for leie.


1Cyanlogo-sprekkeropp.jpg