CYAN galleri

Søknadsskjema for CYAN stipendutstilling 2017


Tusen takk for din søknad!
Du har nå sendt inn til CYAN stipendutstilling 2017.
Vi sender ut bekreftelsesmail om deltakelse så snart som mulig etter søknadsfristen 10.januar.
Vi vil forsøke å få med flest mulig av søkerne og du bør være forberedt på at du får delta. Verket ditt skal leveres ferdig montert allerede 19-20. januar, så lag det ferdig i god tid.
For produksjon av bilder anbefaler vi stipendutstillingens samarbeidspartnere, fotolaboratoriene StudioTechnika og FotoPhono Imaging.


Regler for å delta i CYAN stipendutstilling 2017

 • Du må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger.

 • Kun én søknad per person, sender du inn flere ved en feiltakelse, vil vi bruke den sist innsendte.

 • Søknadsskjema må sendes inn senest 10. januar 2016 kl 24.00.

 • Originalarbeid må leveres til CYAN studio (adresse: Jens Bjelkes gate 13-15, 0562 Oslo) 19.-20. januar. kl 12-19

 • Det er det samme verket du har sendt inn bildefil av som skal leveres som originalarbeid, ferdigmontert og klart til oppheng. CYAN studio forbeholder seg retten til å avvise leverte bilder som avviker fra innsendt bildefil eller som mangler oppheng.

 • Grunnet plasshensyn ber vi om at man ikke sender inn bilder som er større enn nødvendig og maks. 80 cm langs lengste side montert. Cyan :studio forbeholder seg retten til å avvise leverte verk som tar mer plass. Ved plassproblemer vil vi prioritere bilder fra søknader som er sendt inn først og bilder i mindre størrelser.

 • Det er et deltakergebyr på 200 kr som betales via Paypal når man sender inn søknadsskjema. Hvis du ikke kan betale med Paypal kan du overføre deltakergebyret til CYAN studio, Jens Bjelkes gate 13, 0562 Oslo, Kontonummer 12540504367. Send da inn en epost med beskjed om betalt deltakergebyrt til stipendutstillingen@cyanstudio.no
 • Du velger selv om utstilt bilde er listet som til salgs. Cyan :studio tar 10% kommisjon ved eventuelt salg i forbindelse med utstillingen.
   
 • Cyan :studio vil ivareta sikkerheten til innsendte verk i utstilllingslokalene så godt som mulig, men kan ikke stilles ansvarlig ved tyveri, skade eller tap av verdi på innsendte verk.

 • Dersom innsendt verk vinner ett av stipendene som fordeles av publikumsjuryen, godtar søker at verket deles ut som premie til en fra publikum. Det er det utstilte bildet som da deles ut som premie, og en eventuelt interessert kjøper tilbys en ny kopi.

 • Innsendte arbeider må hentes av søker etter utstillingens avslutning, søndag 29. januar kl. 17-20 eller mandag 30. januar kl 17-20. Utstillere som ikke klarer å ordne med personlig henting kan få bildet sitt sendt på onsdag 1. februar mot et ekspedisjonsgebyr på 500 kr. + porto ved å sende en epost til stipendutstillingen@cyanstudio.no senest kl 20 på mandag 30. januar, og oppgi navn og adresse bildet skal sendes til. Bilder som ikke har blitt hentet på de nevnte tidspunkt eller begjært sendt på onsdag 1. februar, vil ansees som donert til CYAN studio.

 • Som fotograf beholder du selvfølgelig alle rettigheter til ditt verk, men CYAN studio får rett til å vise ditt innsendte bilde på web og trykk i forbindelse med promotering av CYAN stipendutstilling.