CYAN galleri

CYAN stipendutstilling 2017 FAQ


Regler for innsending finner du sammen med søknadsskjema

CYAN stipendutstilling ble arrangert for første gang i 2010 som en reaksjon på hvordan fotokonkurranser og stipendsøknadsprosesser fungerer. Med støtte fra våre sponsorer har dette blitt et årlig arrangement der det ikke bare deles ut premier men hvor fotografer får tilbakemelding på sitt arbeid og muligheten til å diskutere andres verk. Under CYAN stipendutstilling er alle prosessene transparente. Alle får stilt ut sitt innsendte bilde uavhengig av bakgrunn og søknadstekstene er gjort tilgjengelige som en del av utstillingen. Dermed kan man som deltaker bli både inspirert av hverandres bilder og ta lærdom av hvor forskjellige søknadstekstene kan utformes. I tillegg blir publikum og utstillere invitert med som jurymedlemmer og kan få kjenne på hvordan juryprosessen foregår.

Hvem kan sende inn til CYAN stipendutstilling?
Alle som lager fotografier og enten bor i Norge eller er norske statsborgere kan sende inn ett fotobasert verk med tilhørende søknadstekst til CYAN stipendutstilling.

Koster det noe å sende inn?
Det er et deltakergebyr på 200,- som betales inn med PayPal etter å ha sendt inn søknadsskjemaet. CYAN galleri og stipendutstillingen drives på frivillig basis. Deltakergebyret er med for å dekke deler av utgiftene CYAN galleri har i forbindelse med utstillingen.
Vi trykker opp og deler ut en katalog for utstillingen, sponset av snille FotoPhono Imaging, der alle bildene og fotografenes kontaktinfo er med.
I tillegg vil vi på CYAN studio være så greie vi bare kan, så vi gir alle som har har vært med på årets stipendutstilling rabatt på 25% på en dags studioleie med blitzutstyr, en gang i løpet av året.

Hvordan får jeg betalt deltakergebyret?
I søknadsskjemaet kan du sende inn betaling med PayPal. Dersom du ikke ønsker å bruke Paypal kan du overføre betalingen direkte til CYAN studio sin bankkonto, nummer 1254 05 04367. Send da en epost etterpå med beskjed om at du har betalt, til stipendutstillingen@cyanstudio.no

Er dette en salgsutstilling? Kan jeg få solgt bildet mitt?
Dersom bildene dine er markert med salgspris på søknadsskjemaet vil de føres opp på en prisliste under utstillingen. Ved salg i forbindelse med utstillingen tar CYAN galleri 10% kommisjon. Dersom bildet ditt vinner et av de publikumsjuryerte stipendene blir det gitt bort til en publikummer, og du må lage en ny salgskopi om det skal bli solgt til en annen. Om bildet er en original vil en eventuell kjøper altså ikke få kjøpt det.

Når kan jeg sende inn?
Det er åpent for å sende inn stipendsøknad fra 1. desember til midnatt 10. januar.
Du finner innsendingsskjemaet på denne siden her, i tillegg til i lenke nederst på siden her.

Er det noen skjulte regler for innsendingen?
Nei. Reglene for innsending står med skjemaet, og er hovedsaklig utformet for at du skal se hva du må levere for å være med. Husk at teksten du skriver inn i skjemaet er den teksten som kommer til å henges opp sammen med bildet ditt, så vær nøye med å skrive riktig kontaktinformasjon, søknadstekst og bildeinformasjon.
Du kan IKKE endre informasjonen og teksten din etter at den er sendt inn.

Hvor mange bilder kan jeg sende inn?
På grunn av begrenset veggplass ønsker vi bare 1 bilde sendt inn fra hver deltaker.

Hva slags søknadstekst skal jeg skrive?
Søknadsteksten skal bare være maks 200 tegn om din bakgrunn og 700 tegn om hvorfor du fortjener å få støtte til videre arbeid. Denne teksten vil bli stilt ut sammen med bildet ditt. Søknadsteksten skal forklare hva du arbeider med, samtidig som den skal overbevise publikum, fagjuryen og de andre søkerne om at du fortjener støtte til å arbeide videre. Du står fritt til å formulere søknadsteksten din som du vil, men tenk gjennom hva slags tekst du hadde likt å lese om den var sendt inn av en annen.

Hvem bestemmer hvem som får hvilke stipend?
Det er 7 forskjellige stipend som skal deles ut av 4 forskjellige juryer.

Utstillingsstipendet deles ut av fagjuryen og består av
Marie Sjøvold, fotograf
Tanja Wibye, fotoagent Palookaville
Elli Trier, redaktør i magasinet Fotografi
Michal Rohal, vinneren av utstillingsstipendet ved CYAN stipendutstilling 2016

Fagjuryen har et eget jurymøte der de vurderer bildene og søknadstekstene på utstillingen, og velger ut en fotograf de vil skal få en separatutstilling på CYAN galleri, produsert hos FotoPhono Imaging.

Festivalstipendet deles ut av søkerne selv. Under et eget arrangement i utstillingsuken, 26.jan, vil alle deltakerne inviteres til å være med og diskutere utstillingen og i fellesskap bestemme hvem av søkerne som skal få stipendet.
Diskusjonen vil foregå etter et cup-prinsipp, der små grupper av deltakere gjennom flere runder, må enes om en verdig vinner. Vinneren får festivalpass til de to fotofestivalene Nordic Light og Dok:17

Publikumsprisen deles ut til den som har fått flest stemmer fra publikum. Alle som kommer innom utstillingen får en stemmeseddel de kan bruke til å stemme på en fotograf de mener fortjener denne premien. Disse stemmene telles opp og den fotografen som har fått flest stemmer tildeles Publikumsprisen. Publikumsprisen består av alle inntekter CYAN galleri har samlet inn gjennom salg av stemmesedler til de andre 3 stipendene som publikum stemmer over. I tillegg får vinneren av Publikumsprisen en avtale om separatutstilling på CYAN salong.

Kuratorstipendet deles ut av en invitert gjestekurator fra kuratorstudiet ved Høykolen i Bø/Høyskolen Sørøst. Gjestekuratoren vil se etter en eller flere fotografer som arbeidene til kan settes sammen til en interessant utstilling på CYAN salong i løpet av året. Produksjonen av utstillingen er sponset av Japanphoto.

De siste 3 stipendene, Utdanningsstipendet, Utstyrsstipendet og Analogstipendet deles ut ved loddtrekning av publikums stemmer fordelt på hvert stipend.
Publikum kan kjøpe så mange stemmesedler de vil til disse 3 stipendene, og fordele stemmene slik de selv vil mellom de utstilte søkerne. Den som har fått flest stemmer vil derfor ha størst sjangse til å vinne, men det vil likevel være mulig å vinne for en som har få fans innom på utstillingen.

Hva er publikumskvelden, 23.januar?
I søknadsskjemaet inviterer vi alle utstillerne til å melde seg på en taleliste for å få 5 minutter til å presentere seg selv og sitt verk for publikum denne kvelden. Dette er din sjangse til å forklare søknaden din ytterligere. Du kan snakke om bildet du viser fram, ha med andre bilder, eller fortelle om dine videre arbeidsplaner. Det vil også åpnes for at publikum kan stille spørsmål. Dersom det er stor interesse for å presentere seg og det blir liten tid, vil vi prioritere de deltakerne som sender inn søknadsskjemaet først.

Hva er det her med at fotografen må gi fra seg bildet sitt om man vinner et stipend?
Stipendene som deles ut av publikumsjuryen; Utdanningsstipendet, Utstyrsstipendet, Analogstipendet og Publikumsprisen, avgjøres av publikums stemmegivning. For å engasjere publikum og sørge for at de både føler det verdt å kjøpe stemmer for å støtte Publikumsprisen og samtidig virkelig stemmer utifra hjertet, er det lagt opp slik at publikum også kan vinne bildene de stemmer på. Når man stemmer kan man merke stemmesedlene med et kvitteringsnummer tilhørende den publikummer som stemmer. Om en stemme på ditt verk trekkes ut og du vinner et av disse stipendene vil derfor den stemmeseddelen ha en avsender som kan identifisere seg, og ditt bilde vil da bli vunnet av den som har stemt på deg og gjort at du vant stipendet.
Se på det som en slags avtalt salg. Derfor kan det også være lurt å ikke sende inn for dyre eller store bilder til CYAN stipendutstilling.

Dette høres jo mer ut som et lotteri enn en juryering?
Utstillingsstipendet deles ut av en jury med fagfolk du burde ha lyst til å vise bildene dine til. Festivalstipendet deles ut av deltakerne selv, der du får sjangen til å diskutere de andre fotografenes arbeider samtidig som du får tilbakemeldinger på ditt. Publikumsprisen deles ut til den som har fått flest stemmer fra publikum. Det er de siste 3 publikumsjuryerte stipendene som deles ut etter denne avstemmingsmetoden kalt "demarki". Vinneren av hvert stipend blir riktignok trukket tilfeldig ut fra stemmebunkene tilhørende hvert stipend, litt som om det var i et lotteri. Men dette regnes faktisk som en av de mer rettferdige formene for demokratisk avstemming fordi det alltid vil lønne seg for velgerne å stemme på den de vil skal vinne, istedet for en av et fåtall favoritt-kandidater. Samtidig gjør det at en fotograf med mange venner i nærheten ikke kan forvente å vinne alle stipendene.

Når vet jeg om jeg har kommet med på utstillingen?
Dagene etter innsendingsfristen 10.januar gjør vi et overslag på om vi får plass til alle søkerne på utstillingen, eller om vi desverre må si nei til noen. Vi sender ut svar på epost like etter. I utgangspunktet vil vi at alle innsenderne skal stilles ut. Om det blir for fullt på veggene til å stille ut alt, vil vi prioritere små bilder og tidlig innsendte søknader. Så om du sender inn tidlig og bildet ditt ikke er maks størrelse langs lengste side, kan du regne med at du kommer med.

Når vil utstillingen være åpen for publikum?
CYAN stipendutstilling vil være åpen for publikum mandag 23.januar - søndag 29.januar, kl 12-17.
Mandag kveld kl 18-21 inviterer vi inn utstillerne til å presentere sine egne verk for hverandre og for publikum. Om du vil ha 5 minutter til å presentere deg selv og ditt verk denne mandagen, krysser du av for det i søknadsskjemaet. Dette er din sjangse til å legge inn noen ekstra overbevisende argumenter for at publikum og de andre utstillerne bør tildele deg ett av stipendene.
26.januar, torsdag kveld kl 18-21 inviterer vi inn bare utstillerne til å selv juryere sin egen utstilling. I løpet av kvelden skal utstillerne i fellskap komme til høylytt enighet om hvem som skal tildeles Festivalstipendet.
27.januar, fredag kveld kl 18-23 har vi utdelingsfest. Det er åpent for publikum å stemme helt frem til kl 21. Stipendene deles så ut like etterpå og vi feirer vinnerne resten av kvelden.
Utstillingen vil også være åpen lørdag og søndag 28-29. januar kl 12-17 så man kan se hvem som vant hvilke stipend.

Hvordan er tidsplanen for hele arrangementet igjen?
1.desember - 10.januar kl 24: Åpent å sende inn søknad og digitalt bilde
12.januar : Alle deltakere får beskjed om de har kommet med og må levere bilde til utstilling. Vi forsøker å få plass til så mange som mulig. Hittil har vi alltid vist alle søkerne så du må regne med
å ha bildet klart.
19.-20.januar kl 12-19: Innlevering av bilder til utstilling. Alle utstillere må levere bildet sitt til CYAN studio, Jens Bjelkes gate 13-15, Oslo. Send de i god tid om du velger post eller bud eller lever disse dagene for hånd på døra. Bildene må være ferdig montert og klare til oppheng.
23-29. januar kl 12-17: Utstillingen er åpen hver dag.
23.januar kl 18-21 : Mandag kveld er det publikumskveld. Utstillerne kan skrive seg opp for å få tid til å presentere sitt verk for publikum og hverandre, med tilhørende spørsmål og debatt.
26. januar kl 18-20 : Torsdag er utstillernes kveld, et eget arrangement der utstillerne selv avgjør hvem som skal tildeles ett av stipendene.
27. januar kl 18-23 : Utdelingsfest! Publikums avstemming avsluttes kl 21 og stipendene deles ut like etterpå. Om du som utstiller ikker kan være tilstede vil du likevel få stipendet ditt tilsendt.
29. januar kl 13-15: Galleribrunch og speedportfoliodating. Det er åpent å komme innom for litt trivelig søndagsbrunch og vi arrangerer portfoliovisning der du kan få tilbakemeldinger på bildene dine fra et utvalg kuratorer og fotografer.
29-30. januar kl 17-20: Deltakerne henter verkene sine etter avsluttet utstilling, i Jens Bjelkes gate 13 eller 15.
Om du ikke kan hente må du gi beskjed til stipendutstillingen@cyanstudio.no om at du ønsker retur per post. Vi sender da bildet til deg mot postoppkrav på 500,- + porto, til din oppgitte adresse. Bilder som ikke har blitt hentet på de nevnte tidspunkt eller begjært sendt uken etter utstillingen, vil ansees som donert til CYAN galleri.

 

 


Jeg har enda flere spørsmål om CYAN stipendutstilling!
Send spørsmål til stipendutstillingen@cyanstudio.no


Stipendpremiene er gitt av våre kjempeflinke samarbeidspartnere

Stipendpremiene er gitt av våre kjempeflinke samarbeidspartnere