Back to All Events

Slash & Burn - Terje Abusdal og Ossi Piispanen


CYAN :galleri presenterer

Slash & Burn

av Terje Abusdal og Ossi Piispanen

4.-6. november 2016

 

I Slash & Burn får vi se individuelle arbeider av Terje Abusdal og Ossi Piispanen satt inn i en felles kontekst. Begge fotografene arbeider dokumentarisk men har et formspråk og en fortellerstemme som dytter sjangergrensene i arbeidene. Bildene er fra de to individuelle prosjektene The Forest Finns og The Manor House Project. Ved første øyekast er det kan hende ikke mange likheter mellom skogsfinner og kreative unge mennesker som bor i gamle fabrikklokaler i London, men går man utstillingen nærmere i sømmene åpner likevel fellestrekkene mellom de to arbeidene seg. Utstillingen på CYAN: galleri drar paralleller mellom de to fotografenes arbeider og inviterer publikum til å ta del i deres utforskning av identitet. Utstillingen vises på CYAN :galleri 4-6 november. 

Terje Abusdals The Forest Finns er en undersøkelse av hva det vil si å være Skogsfinne i dag. På 1600-tallet begynte immigranter fra Savalax-regionen i Finland å bosette seg i Finnskogen på grensen mellom Norge og Sverige. Skogsfinnene kom fra en nomadisk kultur og jordbruket de benyttet seg av var svibruk. Svibruket gav god avling det første året, men jorda var sjelden fruktbar mer enn et par år og Skogsfinnene måtte derfor flytte på jakt etter ny mark de kunne brenne. Abusdal sier selv om sitt prosjekt: I sin opprinnelige form er Skogsfinnenes kultur for lengst utryddet, men like fullt er det i dag flere og flere som føler en forbindelse til den. Selv om Skogsfinner er en offisiell minoritet både i Norge og Sverige er det ingen statistikk over hvor mange som finnes. Det er faktisk slik at det eneste offisielle kriteriet for å tilhøre denne minoriteten, uavhengig av etnisk opprinnelse, er at man føler seg som en Skogsfinne.

 

I Ossi Piispanens The Manor House Project fra 2012-2015 får vi et innblikk i livet til menneskene i kunstnersamfunnet kalt Manor House i London. Som et resultat av nedgangen i industrien på 90-tallet begynte man å leie ut de tomme lokalene nord i London til kunstnere for å hindre vandalisme. Den dag i dag står industrilokalene der og områdene som en gang var forfalne og nedslitte er nå isteden et pulserende kunstnersamfunn. Men som Piispanen selv sier; med de økende boligprisene og det at å bo i industrilokaler har blitt like mye en handelsvare som alt annet er mange av disse samfunnene truet. Innbyggerne er ofre for kraftige økninger av husleien fra utleierens side og lever også i en konstant frykt for å bli kastet ut av sine hjem av myndighetene.

 

Utstillingens ene gallerist Pål Henrik Ekern sier om utstillingen at: selv om Abusdal og Piispanens prosjekter ved første øyekast virker forskjellige er det også svært interessant å dra paralleller mellom dem. De har begge et eksplisitt sett å undersøke identitet og livsstil på og de opererer innenfor dokumentarsjangeren med en oppfriskende kunstnerisk frihet. Men det mest interessante er likhetene mellom Skogsfinnene og beboerne i Manor House. For det første dokumenterer begge fotografene mennesker som lever på utsiden av samfunnet. Begge kulturene de undersøker er også opprinnelig et resultat av befolkningsvekst - men det er den samme befolkningsveksten som også er trusselen mot kulturen.

 

I utstillingen Slash & Burn bindes Abusdal og Piispanens arbeider og arbeidsmetoder opp mot hverandre og man får et blikk på ikke bare to sterke individuelle arbeider - to arbeider som begge inneholder en relevant politisk nerve i vårt stadig mer urbane og gentrifiserte samfunn.

 

 

 

Terje Abusdal bor og arbeider i Oslo. Han er en autodidakt fotograf med en akademisk bakgrunn fra samfunnsøkonomi. Abusdal arbeider kun med individuelle og selvfinansierte prosjekter som ligger I grenselandet mellom kunst og dokumentarfotografiet. I 2015 ga han ut sin første fotobok Radius 500 Meters på Journal Forlag. Terje har tidligere blant annet vunnet publikumsprisen ved Nordic Dummy Award to ganger og han var en av de utvalgte fotografene til å delta i den andre utgaven av Fritt Ords initiativ Norwegian Journal of Photography. For mer informasjon se http://www.terjeabusdal.com

 

Ossi Piispanen er en finsk fotograf som bor og arbeider i London. Han har en BA fra Swansea Metropolitan University i Wales og hans personlige arbeider er dokumentariske prosjekter der portrettet spiller en viktig rolle. I tillegg til sine personlige arbeider er Piispanen også en anerkjent kommersiell fotograf med en særegen stil som blant annet har arbeidet for klienter som Adidas, Levi's, Finlandia Vodka, Honda, Lexus, Vice, Huck, Boots, Haagnees. For mer informasjon se http://www.piispanenossi.com/

 

 

 

Vernissasje fredag 4. november kl. 18 - 23

Åpent lørdag 5. og søndag 6. november kl. 12-18

Cyan :galleri, Jens Bjelkes gate 13, 0562 Oslo

Earlier Event: November 4
Fritt Frem
Later Event: November 25
More Real Than Real