Filtering by: sans

Robin Lambert :Fugue State
Apr
24
to Apr 26

Robin Lambert :Fugue State

Den britiske fotografen Robin Lambert stiller ut på Cyan :galleri i samarbeid med sans pop-up galleri. Fugue State er en granskning av fotografiets tvetydighet, spenningen mellom opplevd virkelighet og virkeligheten kameraet skaper. Det representerer en tilstand av endret bevissthet, av handlinger utført, men ikke husket; av å se ting for første gang, selv etter å ha sett dem før; en tilstand av amnesia, en impulsiv vandring av sinn og øye.

View Event →