Stig Marlon Weston

Jeg er opptatt av hvordan vi sanser og oppfatter virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis. Kan fotografier gjenskape sannhet, eller avbilde og klargjøre den subjektive tolkningen?

En underliggende målsetning for fotografier er å få betrakteren til å se ting slik fotografen gjør. Jeg er mer interessert i å hjelpe meg selv til å forstå hvordan jeg oppfatter verden.

Ellers gjør jeg varierte oppdrag innen foto, med alt fra illustrasjonsfoto, reportasje og portretter for magasiner, bedrifter og organisasjoner til bestilt utsmykning, workshops og foredrag.

Stig Marlon Weston sin hjemmeside