Stig Marlon Weston

Jeg er opptatt av hvordan vi sanser og oppfatter virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis. Kan fotografier gjenskape sannhet, eller avbilde og klargjøre den subjektive tolkningen?

I mine egne fotoprosjekter er jeg opptatt av at måten bildene er laget på skal forholde seg til tema de handler om. Enten om det er relatert til motiv, stemning eller tema utforsker jeg derfor alt fra synsvinkel og tekniske valg til kameraløstfotografi og bruk av fotokjemi, for å skape et helhetlig bilde.

I tillegg til egne kunstprosjekter gjør jeg varierte oppdrag innen foto, med alt fra illustrasjonsfoto, reportasje og portretter for magasiner, bedrifter og organisasjoner, til bestilt utsmykning, workshops og foredrag.

Stig Marlon Weston sin hjemmeside