Nye gallerister på CYAN galleri

I 2016 tar Marie Helgesen og Pål Henrik Ekern over ansvaret for CYAN galleri. De er begge kunstfotografer og har utdannelse fra Storbritannia og Sverige. Begge har en tradisjonell fotografisk bakgrunn men har gjennom sitt utdannelsesløp og kunstnerskap fått et langt mer utvidet syn på hva fotografiet er og dette er noe de ønsker å ta med seg til Cyan.

Deres ambisjon som gallerister er å lage utstillinger som handler om fotografiet, for å forsøke å si noe om begrepet ”det fotografiske”. CYAN galleri kommer derfor dette året til å rette sitt fokus mot temaer relevante for fotografiet som fenomen gjennom en serie utstillinger som tar for seg spesifikke problemstillinger i større grad enn enkeltstående kunstnerskap. De ønsker som gallerister å vise en god blanding av kjente og ukjente kunstnerskap og kommer til å forsøke å internasjonalisere utvalget kunstnere.

Våre nye gallerister har også planer om å annonsere flere open calls med fokus på spesifikke tematikker i løpet av året, så følg med på nyhetsbrevet, bloggen her og CYAN sin Facebookside for å holde deg oppdatert om utstillingsmuligheter!

Som tidligere er det mulig å sende inn konkrete utstillingssøknader men du oppfordres nå også til å sende inn en litt mer uformell og generell søknad til galleri@cyanstudio.no, med eksempler på hva du driver med og gjerne en link til for eksempel din hjemmeside.

Marie og Pål Henrik gleder seg til å se hva du arbeider med og til å vise det på nye og spennende måter hos Cyan :galleri.