2015

Nye gallerister på CYAN galleri

Nye gallerister på CYAN galleri

I 2016 tar Marie Helgesen og Pål Henrik Ekern over ansvaret for CYAN galleri. De er begge kunstfotografer og har utdannelse fra Storbritannia og Sverige. Begge har en tradisjonell fotografisk bakgrunn men har gjennom sitt utdannelsesløp og kunstnerskap fått et langt mer utvidet syn på hva fotografiet er og dette er noe de ønsker å ta med seg til Cyan.

Som tidligere er det mulig å sende inn konkrete utstillingssøknader men du oppfordres nå også til å sende inn en litt mer uformell og generell søknad til galleri@cyanstudio.no, med eksempler på hva du driver med og gjerne en link til for eksempel din hjemmeside.

Read More