Back to All Events

Røynd - OFKS stiller ut ved CYAN galleri under Oslo Open


Velkommen til Oslo Open på CYAN studio 28. april. Denne helgen er det åpne kunstnerstudioer over hele byen, lørdag 27. april på vestsiden av Akerselven og søndag 28.april på østsida av Akerselva.

Under helgearrangementet Oslo Open åpner Oslos kunstnere sine ateliér dører for publikum. Vi velger å samtidig invitere inn fremtidens fotokunstnere og viser en utstilling med studenter fra Oslo Fotokunstskole.
Studentene har blitt bedt om å stille spørsmål ved fotografiets konvensjoner og utfordre fotografiets virkelighetsbeskrivende egenskaper ved å arbeide med utradisjonelle presentasjonsformer, alternative fotografiske prosesser, manipulering av motivet eller andre utypiske tilnærmingsformer til fotografiet.


Røynd
- fotostudentene ved OFKS stiller spørsmål ved fotografisk virkelighet

Røynd er den norrøne betegnelsen på virkeligheten. Røynd er alt det som er håndgripelig og sant eller også det som eksisterer i verden. Røynd er imidlertid et relativt begrep som blir behandlet og diskutert i ontologien, det vil si den filosofiske læren om hvordan virkeligheten faktisk arter seg. Den dagligdagse oppfatningen og opplevelsen av virkelighet som et system av ting, er ifølge filosofien strengt subjektiv. Virkeligheten beskrives ifølge Thomas Kuhn i lys av det paradigme vi befinner oss i. Våre resonnementer er ifølge han farget av våre erfaringer og den situasjon som oppstår når vi gjør nye erfaringer. Ifølge språkfilosofene tilegner vi oss kunnskap gjennom et filter fra miljø og tidligere erfaringer. En sentral representant for denne teorien er Ludwig Wittgenstein. Han hevdet at språket utgjør det største hinderet for å kunne beskrive virkeligheten siden vi ikke kan beskrive fenomener det ikke finnes ord for.

Fotografiet er en overdreven, ladet evidens, som om det var en karikatur, ikke av fremtoningen til det det viser (tvert om), men av selve dennes eksistens. ... Fotografiet blir da for meg et eiendommelig medium, en ny form for hallusinasjon, som er falsk på persepsjonsplanet, men sann på tidsplanet – en hallusinasjon som er temperert, på et vis en beskjeden, delt hallusinasjon (på den ene siden «det er ikke der!», og på den andre «men det har faktisk vært der»): Et vanvittig bilde, gnidd inn med virkelighet.
— Roland Barthes - Det lyse rommet

Fotografier kan sies å være et perfekt medium for å reprodusere virkeligheten, men er det vi ser i et fotografi egentlig virkelig? Utstillingen Røynd viser pågående arbeider fra studentene i 1. klasse på Oslo Fotokunstskole fra oppgaven Det utvidede bildet. Prosjektet er ment som et utgangspunkt for å filosofere rundt spørsmål om hva fotografi er, eller kanskje mer interessant, hva fotografi kan være.

Deltakende kunstnere: Abi Qadar, Anders Schau, Gabriella Maria Lien Holsten, Helge Haaland Hjelmtveit, Ida Marie Jacobsen, Ida Thorstad, Jacob Aars, Jenny Emilie Østli, Karin Emilie Amundsen, Karoline Rødfjell, Lene B. Gråberget, Linda Cao, Marcus Ottesen, Mathias Wichstrøm Teigland, Matilda Schelin, Max Øien Barel, Ragnhild Holager, Rebekka Brobakke, Sanne Kalleberg, Silje E. Sørensen, Sunniva Endresen og Sunniva Kristine Hestenes

Arbeidene i utstillingen forsøker på hvert sitt vis å utfordre fotografiets virkelighetsbeskrivende egenskaper og stiller spørsmål ved fotografiets konvensjoner gjennom utradisjonelle presentasjonsformer, alternative fotografiske prosesser, manipulering av motivet og andre utypiske tilnærmingsformer til fotografiet. Utstillingen er kuratert av Stig Marlon Weston fra CYAN i samarbeid med hovedlærer Pål Henrik Ekern og er tenkt som et laboratorium for utforskning som hjelper publikum med å stille spørsmål snarere enn å gi svar.

Oslo Open foregår 27-28.april, og 28. april er forbehold atelier øst for Akerselva, men vi holder utstillingen åpen hele helga.

Vernissage fredag 26.april kl 18-23
Åpent 27-28.april  kl 12-18logo.jpg


Gå på kunstnerisk skattejakt når over 200 kunstnere åpner sine dører for deg. Oslo Open byr på et unikt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret, et myteomspunnet og ellers lukket rom. I løpet av to dager inviteres publikum til å oppleve og samtale om kunst med profesjonelle kunstnere i en uformell og personlig sammenheng, der kunstnerne formidler sin egen kunst.

Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum, samt å gi kunstnerne en arena å synes på utenfor galleriene. Byens kunstnere åpner sine atelierer for publikum, som får anledning til på nært hold å oppleve hvordan kunstnerne arbeider.

I tillegg til utstillingen med Oslo Fotokunstskole vil det også være mulig å treffe på fotograf Stig Marlon Weston som er daglig leder ved CYAN studio og Britta Kristina Bergersen som driver utstillingsrommet CYAN salong.

Later Event: May 11
CYAN folio 2019