Filtering by: 2011

Henning K Johannessen: Brødre som ikke er brødre
Nov
25
to Nov 27

Henning K Johannessen: Brødre som ikke er brødre

Det finnes ca. 500 kameraer nederst i Oslo sentrum. Skaper dette trygghet eller mistenkeliggjøring? Henning K. Johannessen mener det skaper en symbiose mellom overvåkingens gode og dårlige hensikter; økt trygghet og svekket frihet.
I prosjektet Brødre som ikke er brødre undersøker Johannessen overvåkingens funksjon. Han har funnet ut at hovedmengden overvåkingssystemer i Oslo baserer seg på symbolsk avskrekking heller enn aktiv overvåking – at det panoptiske maktprinsippet skulle virke ved synet av overvåkningsutstyret. Hvilken nytte har da alle kameraene? Tjener de sin hensikt som kriminalitetsforebyggende tiltak? Sitter det egentlig noen i andre enden og overvåker oss?

View Event →
Denise Winter: Cut by camera
Oct
28
to Oct 30

Denise Winter: Cut by camera

Gjennom sine enkle og abstraherte fotografier av arkitektur og landskap klarer Winter å stille viktige spørsmål om opprinnelse og referanser som det fotografiske mediet er bundet til å forholde seg til. Lys og skygger definerer farger og toner på tradisjonelt vis samtidig som bildet løsriver seg fra motivet for istedet å selv kjempe seg til en plass som et volatilt referanseobjekt.

View Event →
Anette Nordskog: NATTbilder
Jun
24
to Jun 26

Anette Nordskog: NATTbilder

Utstillingen er satt sammen av bilder fra to forskjellige serier: Places of Intended Beauty og Untitled Night Stills. Nordskog viser oss folketomme steder fotografert om natten, med tydelige spor etter menneskers aktive tilstedeværelse og dagen som har gått. Steder som har en daglig funksjon som rom for og med mennesker, får en atmosfære av uhygge og forlatthet over seg i kunstig lys og mørke omgivelser.

View Event →