CYAN folio

 

 

 

CYAN folio 2019 - regler for innsending


 • Du må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger for å kunne delta på CYAN folio. Det er ingen aldersgrenser eller andre krav til bakgrunn.

 • Kun én søknad per person, sender du inn flere vil siste innsendte være gjeldende. Du kan sende inn flere søknader dersom du vil bytte ut den forrige du sendte innen søknadsfristen, men du kan ikke bytte ut bilder eller tekst i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.

 • Søknaden skal inneholde bilder fra en egen fotobasert prosjektserie egnet for visning under en utstilling. Og det er bildefilene som er vedlagt søknadsskjemaet vi kommer til å bruke for å produsere utstillingen.

 • Søknadsskjema må sendes inn senest 20. mars 2019 kl 24.00.

 • Beskjed til søkere om de har blit antatt til å delta sendes ut per e-post senest 30.mars

 • Dersom du blir antatt må du betale et deltakergebyr på 1000 kr for å bekrefte din deltakelse innen 7 dager, ellers vil en annen søker få tilbud om deltakelse i stedet.

 • Dersom du blir antatt vil bildene du sendte inn i søknadsskjemaet printes opp til utstillingen av CYAN, uten ekstra kostnad for deg.

 • Det må være bilder fra det samme prosjektet du har søkt med, du tar med for å vise frem under portfoliovisningen.

 • Under prisutdelingen vil stemmene fra publikum telles opp og den som har fått flest stemmer vinner Publikumsprisen. I tillegg vil alle stemmene fra publikum være lodd i et lotteri der en stemme trekkes ut og den som har avgitt den stemmen vinner de utstilte printene til prosjektet den har stemt på.

 • Etter endt arrangement kan du som deltaker komme og hente uvisningskopiene dine på CYAN studio tirsdag 14/5 kl 16-19 dersom du ønsker å beholde de og de ikke har blitt gitt bort til vinneren fra publikumsavtemmingen. Bilder som ikke blir hentet vil destrueres av CYAN studio.

 • Som fotograf beholder du selvfølgelig alle rettigheter til ditt verk, men CYAN studio får rett til å vise ditt innsendte bilde på web og trykk i forbindelse med promotering av CYAN folio.


Søknadsfristen gikk ut 20.mars
Juryeringen er i gjennomført og du kan se hvem som har blitt antatt her.