CYAN folio

CYANlogoFOLIO-logoweb.jpg

 

 

 

CYAN folio 2019


CYAN studio planlegger neste omgang med portfoliovisning i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter

CYAN folio er en møteplass for fotografer og fotokunstnere der de på en portfoliovisning får knyttet kontakter med fagfolk som kan formidle verkene deres til et større publikum, samtidig som de får sett og diskutert hverandres prosjekter under arbeid, på en felles utstilling.
Dette er en mulighet til å få vist og diskutert portfolioen din med gallerister, kuratorer, redaktører og kritikere for å få tilbakemeldinger og se på muligheter for fremtidig samarbeid.

CYAN folio 2019 er planlagt arrangert som en gruppeutstilling 30.april-12.mai og med en portfoliovisning og seminar 11.-12.mai, med søknadsfrist i slutten av mars.
Du kan lese mer om hvordan CYAN folio 2018 ble arrangert her.Det vil være gratis å sende inn søknad for å delta. Priser til de beste prosjektene vil deles ut av en fagjury, en deltakerjury og til publikumsfavoritten.

- Søknaden skal inneholde 4 bilder og en kort prosjektbeskrivelse fra en bildeserie som kan presenteres på portfoliovisningen.

- Utvalgte fotografer inviteres til å delta på utstillingen og portfoliovisningen, etter en forjuryering. Søkerene får beskjed i god tid før arrangementet om de har blitt antatt og må da betale et deltakergebyr for å bekrefte sin deltakelse. Alle deltakende fotografer får flere personlige møter med et utvalg av de inviterte reviewerene.


CYAN folio 2019 arrangeres i samarbeid med Henie Onstad Kunstenter

HOK-logo.jpg

Høsten 2017 startet Henie Onstad Kunstsenter en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Slik vil kunstsenteret skape unike fotoutstillinger, økt engasjement og kunnskap om fotografi som kunstform. Gjennom en ambisiøs femårig utstillings- og formidlingsplan reetablerer kunstsenteret sin posisjon som et sted for det fotografiske uttrykket. Satsingen vil bli et viktig supplement til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det fotografiske utrykket i Norge i dag. I de kommende årene vil Henie Onstad utvikle utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogram med blikk for yngre talenter, etablerte fotografer og historiske legender. .