CYAN folio

 

 

 

CYAN folio 2019 FAQ


CYAN folio er en møteplass mellom fotografer og fotokunstnere og formidlere av deres arbeider. En gruppeutstilling og portfoliovisning utgjør sammen en plattform for å vise, se og diskutere ny norsk fotokunst, for både utøvere, formidlere og publikum.
CYAN folio ble arrangert for første gang i 2018, og gjennomføres i år i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, Oslo Fotokunstskole, og Nordic Light Festival

Hvem kan søke om å delta på CYAN folio?
Alle som lager fotografier eller fotobasert kunst og enten bor i Norge eller er norske statsborgere kan sende inn en søknad om å delta på portfoliovisningen og utstillingen.

Hva skal søknaden inneholde?
Du fyller inn søknadsskjemaet her med både kontaktinformasjon, litt om egen bakgrunn og en kort prosjektbeskrivelse. I tillegg skal du laste opp 4 bilder fra prosjektserien din i angitt størrelse og klargjort for printing. Prosjektet ditt kan enten være ferdigstilt eller fortsatt under arbeid, men det må være klart nok til å kunne presenteres under portfoliovisningen. I søknadsskjema skal du også velge noen av revieweren du helst vil ha møter med.

Når er søknadsfristen?
Det er åpent for å sende inn stipendsøknad fra 10. februar frem til midnatt 20. mars.

Hva slags søknadstekst skal jeg skrive?
Søknadsteksten skal være maks 300 tegn om din bakgrunn og 700 tegn i prosjektbeskrivelsen. Søknadsteksten skal forklare hva du arbeider med og du står fritt til å formulere søknadsteksten din som du vil. Hele denne teksten vil bli stilt ut sammen med bildene dine

Koster det noe å sende inn?
Det er gratis å sende inn en søknad om å delta. Dersom du blir antatt til å delta må du betale inn en deltakergebyr på 1000,- for å bekrefte din deltakelse. CYAN folio drives på frivillig basis. Deltakergebyret er med for å dekke deler av utgiftene i forbindelse med arrangementet.
Vi trykker opp og deler ut en katalog for utstillingen, produsert av Imaging by FotoPhono, og printer opp utstillingsbildene uten ekstra kostnad for deg.

Hvordan juryerer dere hvilke søkere som kommer med?
En invitert fagjury med representanter fra Henie Onstad Kunstsenter og Fotogalleriet vil gå gjennom søknadene sammen med CYAN studio og vurdere hvilke prosjekter som skal presenteres.

Er det noen skjulte regler for innsendingen?
Nei. Reglene for innsending står med søknadsskjemaet, og er utformet for at du skal se hva du må levere for å være med. Husk at tekstene du skriver inn i skjemaet kommer til å henges opp sammen med bildet ditt, så vær nøye med å skrive riktig kontaktinformasjon, søknadstekst og bildeinformasjon.
Du kan IKKE endre innsendte bilder og tekst etter at søknadsfristen er gått ut.

Hvem bestemmer hvem som får hvilke priser?
Det er 4 forskjellige  priser som skal deles ut av 4 forskjellige juryer.
De profesjonelle portfolioreviewerene velger vinner av prisen "Beste portfolio".
"Prosjektutviklingsprisen" deles ut av en jury bestående av reviewerene fra våre samarbeidspartnere.
Alle de deltakende fotografene inviteres til et felles møte for å diskutere utstillingen og bli enige om hvem som skal nomineres til "Festivalprisen".
Publikum stemmer på sine favorittprosjekter under utstillingen og vinneren tildeles "Publikumsprisen".

Under tidligere års CYAN stipendutstilling måtte fotografen som vant premie gi fra seg bildet sitt til juryen. Er det noe slikt under CYAN folio?
Under CYAN folio er det bare en pris som blir avgjort ved publikumsavstemming. For å inspirere publikum til å virkelig stemme med hjertet vil vi trekke ut en tilfeldig publikumsstemme til vinne utstillingsprinten til portfolioen de har stemt på. Utover denne ene vinneren er det ingen fotografier som vil bli gitt bort.

Er dette en salgsutstilling? Kan jeg få solgt bildene mine?
CYAN ordner med printing av bilder til utstilingen gjennom vår sponsor CopyCat Fine Art, og de utstilte bildene vil derfor ikke være salgsobjekter. Men dersom du i søknadsskjemaet skriver inn informasjon om dine bilders salgspris sammen med størrelse, printinformasjon osv på søknadsskjemaet så vil dine verk føres opp som til salgs på en prisliste under utstillingen. Interesserte kjøpere vil kontakte deg direkte. Vi ber om at du donerer 10% kommisjon av salgssummen til CYAN studio i ettertid.

Når vet jeg om jeg har kommet med på utstillingen?
Etter innsendingsfristen 20.mars vil en fagjury gå gjennom søknadene og velge ut 35 fotografer som inviteres med på utstillingen og portfoliovisningen. Seinest 30.mars sender vi ut epost til alle søkerne med informasjon om hvem som har kommet med.

Når vil utstillingen være åpen for publikum?
CYAN stipendutstilling vil henge på Nordic Light Festival 1.-5.mai. I tillegg vil bildene vises der portfolioreviewen skal være når det er åpent for publikum under Henie Onstad sin åpningstid, tirsdag 30.april - lørdag 11.mai

Hva skjer den 11.mai?
Oslo Fotokusntskole arrangerer et åpent seminar lørdag 11.mai med diskusjon om formidling av fotokunst. Etter seminaret vil fotografene som skal delta på portfoliovisningen inviteres til å være med på en jurydiskusjon, der de selv skal bli enige om en prisvinner.


Jeg hørte noe om at det skulle være en workshop man kunne melde seg på i forkant av portfoliovisningen?
Workshopen som var planlagt i forkant av portfoliovisningen er desverre utsatt grunnet plutselig tvunget flytting fra lokalene der CYAN studio har sine kontorer. Workshopen var lagt opp som et kurs der deltakerne fikk veiledning og inspirasjon for å utvikle forståelse av eget fotoprosjekt, spisset sin redigering av portfolioen og ble flinkere til å presentere eget arbeid. Workshopen vil istedet bli satt opp i pinsen, 7-10.juni.

Hva er egentlig en portfoliovisning?
Det er vanlig å arrangere egne møter med gallerister og redaktører for å vise frem sin portfolio til dem og diskutere mulig samarbeid eller oppdrag. En portfoliovisning er en større møteplass der vi har samlet mange ulike personer fra bransjen slik at både du og de får muligheten til å ha flere enkeltmøter raskt og effektivt på samme dag. Du behøver ikke selv måtte mase deg til tid med hver enkel reviewer og du vet at de har satt av tid til å prate med deg. Du kan få flere ulike synspunkter og tilbakemeldinger på ditt arbeid fra en rekke forskjellige aktører for å tilsammen danne deg et bedre bilde av hvor du står med arbeidet ditt og hva du eventuelt bør gå videre med.

Hvordan vil portfoliovisningen fungere rent praktisk for meg?
Du møter opp med din portfolio, enten i en fysisk mappe med print eller for enkel visning digitalt på laptop eller pad. Du har på forhånd fått en timeplan med hvem du skal møte til hvilke tidspunkter. Alle reviewerene vil være samlet i ett rom der du slippes inn når ditt neste møte starter. Du finner din reviewer ved et møtebord der du kan legge utover din portfolio. Hvert møte varer i nøyaktig 20 minutter.
Det er opp til deg og revieweren hvordan dere bruker tiden sammen.
Når møtet er over går du ut av møterommet igjen for å slippe til neste fotograf. Mens du venter på ditt neste møte kan du fordøye tilbakemeldingen du har fått så langt og diskutere erfaringene med de andre fotografene som deltar.
Flere tips og råd om hvordan du får mest mulig ut av portfoliovisningen finner du her.

Hva gjør dere med utstillingsbildene etter utstillingen?
Vi oppfordrer fotografene til å komme og hente sine utstillingsprint på CYAN studio den 14.mai kl 16-19 etter endt arrangement. Uavhentete bilder blir destruert og ikke solgt. Vi vil ikke ta vare på eller sende bilder per post til utstillerne.

Hvordan er tidsplanen for hele arrangementet igjen?
10/2 - 20.3 kl 24: Mulig å sende inn søknad.
30/3 : Alle søkere har fått beskjed om hvem som er antatt.
6/4 - siste frist for å betale deltakergebyr dersom du er antatt
1/5-5/5 - Utstillingen er åpen på Nordic Light Festival
11/5 kl 10-15 - Seminardag og utstillingsomvisninger på Heni Onstad
11/5 kl 15-17 - Deltakerne møtes for sitt eget jurymøte på Henie Onstad
12/5 kl 11-17 - Portfoliovisningen foregår på Henie Onstad. Registrering av oppmøte fra kl 11.
12/5 kl 19-23 - Prisutdelingsfest på CYAN studio! Publikum kan stemme på sin favoritt frem til kl 21. Prisene deles ut like etterpå.
14/5 kl 16-19: Fotografene kan hente sine printede visningsbilder ved CYAN studio, dersom de ønsker å beholde dem. Bilder som ikke hentes vil bli destruert

 

Jeg har enda flere spørsmål om CYAN stipendutstilling!
Send spørsmål til folio@cyanstudio.no